Internetinio tinklalapio www.kodaslt.lt ir www.kodaslt.com

privatumo taisyklės

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausantį interneto tinklalaį www.kodaslt.lt arba www.kodaslt.com  ar socialinių tinklų paskyras www.facebook.com/kodaslt ir www.instagram.com/kodas.lt (toliau kartu – Svetainė) sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse.

Ugnė Barodicienė (toliau – Duomenų valdytojas), kuriai priklauso tinklalapis,  šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma Svetaine. Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Ugnė Barodicienė, 

Veikianti pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą 878874.

Tel. (8 626 08885)

El. paštas: info@kodaslt.lt

Jums naudojantis Svetaine, mes gauname ir tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad mes esame duomenų valdytojas ir privalome užtikrinti tinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei laikytis kitų reikalavimų, kylančių mums iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

Į jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Patvirtiname, kad Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai. 
 

I. Asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir naudojimas

 

Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Naudojantis Svetaine Jūsų asmens duomenis renkame, kai jūs patys juos mums pateikiate, arba duodate sutikimą juos rinkti ir naudoti:

 

 • Kai pateikiate užklausą Svetainėje arba el.paštu info@kodaslt.lt, Jūs tiesiogiai pateikiate savo vardą ir/arba pavardę ir elektroninio pašto adresą, galite pateikti telefono numerį ar kitą informaciją, reikalingą atsakyti į užklausą.

 • Kai išreiškiate norą prenumeruoti naujienlaiškį arba naujienas Svetainėje, Jūs tiesiogiai pateikiate savo vardą ir/arba pavardę ir elektroninio pašto adresą. Jūsų sutikimas gauti informaciją galioja duomenų saugojimo laikotarpiu iki atšauksite savo sutikimą pasirinkdamas atitinkamą nuorodą siunčiamuose naujienlaiškiuose arba informuodami mus elektroniniu paštu prenumerata@kodaslt.lt.

 • Kai naudojatėsSvetaine, netiesiogiai gauname informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį (IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio parametrai), prisijungimo informaciją, t. y. jūsų sesijos naudojimo laiką ir trukmę, užklausų terminus, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau), vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

 • Kitus duomenis, kurie surinkti naudojant slapukus. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jums galimybę patogiau naudotis svetainės turiniu bei analizuoti Jūsų naudojimosi svetaine įpročius. Renkama informacija naudojama tobulinti svetainę bei Jūsų aptarnavimą. Jūs galite pasirinkti nepriimti slapukų. Pasirinkus, kad slapukai būtų naudojami, bet kada galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus. Daugiau informacijos rasite šių taisyklių dalyje III. Slapukų naudojimo politika.

 • Informacija gali būti renkama tais atvejais, kai dalyvaujate mūsų organizuojamose akcijose, žaidimuose, konkursuose apklausose ir pan. (toliau – Renginiai). Kiekvienu atveju atskirai pateikiama informacija apie tai, kokia informacija bus renkama. Jūs galite nesutikti, kad nurodomi duomenys būtų renkami, tačiau tokiu atveju gali būti, kad negalėsite dalyvauti Renginyje.

 

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate ir / ar atliekate veiksmus jose.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos, pasirinkti nepriimti naudojamų slapukų), tačiau tokiu atveju gali būti nesuteikiamos atitinkamos paslaugo, nesuteikiama informacija arba negalėsite naudotis mūsų siūlomu turiniu.

 

Atkreipiame dėmesį, jog paspaudus Svetainėje esančias nuorodas į kitus tinklalapius, juose galioja jų privatumo ir slapukų naudojimo taisyklės.

 

Kaip naudojame jūsų informaciją?

 

Užtikriname, kad Jūsų asmeninius duomenis naudojame sąžiningai, teisėtu tikslu ir tik tokia apimtini bei tokį laikotarpį, koks būtinas aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą. 

 

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 

 • Siųsti turinį, t.y. naujienlaiškius - tik tuo atveju, jeigu išreiškėte norą juos gauti, pateikdami prašymą Svetainėje prenumeruoti naujienlaiškius arba naujienas.⃰

 • Užklausų administravimo ir atsakymų į jas pateikimo tikslu;

 • Analizuojant, kaip skaitytojai naudoja Svetainę, kad galėtume pagerinti savo paslaugas ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

 • Renginių organizavimui, kaip leidžia įstatymai.⃰

 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰

 

⃰ Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą mums leisti tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Surinktą informaciją Renginių metu galime viešai skelbti Svetainės ir/arba socialinių tinklų paskyrose ar kitais Renginio pobūdžiui geriausiai tinkamais kanalais. Dalyvaudami Renginiuose Jūs sutinkate, kad, pvz. laimėjimo atveju, bus skelbiama informacija apie laimėtojus/dalyviusi.

 

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

 

Į jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Patvirtiname, kad Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime tretiesiomes asmenims, išskyrus kai yra duotas aiškus Jūsų sutikimas šioje politikoje nustatyta tvarka.

Jeigu dalyvaujate mūsų organizuojamame Renginyje, kurį įgyvendinti mums padeda partneriai (pvz. kitos įmonės, gamintojai, prekių ženklai, kūrėjai, reklamos ar rinkodaros agentūros ir pan.), gali būti, kad turėsime jiems atskleisti Jūsų informaciją sėkmingam Renginio įgyvendinimui užtikrinti ir laimėtojų informavimui.

Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums ar Renginio tikslais.

Duomenis taip pat atskleisime kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus.

 

Kiek laiko saugojame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol Jūs naudositės mūsų teikiamomis paslaugomis.

 • Registruotų Svetainės vartotojų duomenis saugome 2 metus nuo paskutinio prisijungimo. Jeigu per paskutinius 2 metus nebūsite prisijungę prie savo vartotojo paskyros, Jūsų duomenys bus sunaikinti automatiškai arba Svetainės įgalioto darbuotojo. 

 • Duomenis, gautus Jums pateikus užklausą, saugome 2 metus nuo paskutinės užklausos ar atsakymo į laišką.

 • Rinkodaros tikslais (pvz. prenumeruojant naujienlaiškį, naujienas) iš Jūsų gautą informaciją ir išreikštą pageidavimą gauti atitinkamą informaciją saugosime 5 metus, po to prašysime atnaujinti norą gauti informaciją ir leidimą mums naudoti jūsų duomenis.

 • Reniginio metu surinktus duomenis saugome 6 mėn. nuo renginio pasibaigimo datos.

Jums garantuojamos teisės

 

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • žinoti (būti informuojam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

 • prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;

 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

 • prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

 • teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Mes galime nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

II. Slapukų naudojimo politika

 

Slapukai yra mažos duomenų rinkmenos, siunčiamos į jūsų naršyklę ir saugomos kietajame diske, kad interneto svetainė atpažintų jūsų kompiuterį. Yra naudojami dviejų rūsių slapukai: seanso slapukai, kurie jūsų kompiuteryje išlieka tol, kol naršote tinklapyje ir dingsta jį išjungus, ir ilgalaikiai slapukai, išliekantys jūsų naudojamame įrenginyje ilgą laiką.

Slapukus naudojame tam, kad mūsų Svetainė sėkmingai veiktų, o jūs galėtumėte prisijungti prie asmeninės Svetainės srities bei matyti savo ankstesnius pasirinkimus ir veiksmus. Slapukai mums padeda matyti, kuo domisi Svetainės lankytojai ir pagal gautus duomenis galime tobulinti Svetainės veikimą ir gerinti Jūsų patirtį lankantis ir perkant joje.

Slapukai taip pat registruoja jūsų apsilankymą mūsų Svetainėje, jūsų žiūrėtus puslapius ir tikrintas nuorodas. Ši informacija yra svarbi tam, kad mūsų Svetainė labiau atitiktų jūsų interesus. Tokiu tikslu šia informacija galime pasidalyti ir su trečiaisiais asmenimis. Tretieji asmenys taip pat gali naudoti slapukus, kurių mes negalime kontroliuoti. Tikėtina, kad tokie slapukai bus skirti stebėti suteikiamos informacijos efektyvumą ir gerinti jos kokybę.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.

 • Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

Jums taip pat vertėtų žinoti, kad slapukų yra ir kitų bendrovių interneto įrankiuose - Svetainėje matysite socialinių tinklų ikonėles, leidžiančias jums pasidalyti Svetainės puslapiais, mygtukus, kuriuos paspaudę galėsite įvertinti turinį, išsaugoti puslapius adresyne ar atlikti kitus veiksmus.

Slapukai negali pakenkti jūsų kompiuteriui ir neperneša virusų ar kitų kenkėjiškų programų.

Svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų nuostatomis bei kontroliuojančių institucijų rekomendacijomis.

Mūsų naudojami slapukai:

 • ForceFlashSite,

 • hs

 • smSession

 • XSRF-TOKEN

 • svSession

 • SSR-caching

 • smSession

 • TS01*******

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite. Atkreipiame dėmesį, jei savo naršyklės nuostatomis blokuosite Svetainėje naudojamus slapukus (įskaitant būtinus), gali būti, kad nematysite visų ar dalies mūsų Svetainės sričių.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, Svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

III. Baigiamosios nuostatos

 

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums el.paštu info [eta] perkuknyga.lt.

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje. Tolimesnis naudojimasis Svetainės paslaugomis reiškia sutikimą su šiomis taisyklėmis ir jų laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.